Cùng nhau phát triển

Nếu bạn muốn đến một đất nước xa lạ một cách an toàn, bạn cần có những mối liên hệ đáng tin cậy. Đây là cốt lõi trong chương trình của chúng tôi „Cùng nhau phát triển. Chúng tôi giúp các bạn trẻ từ Việt Nam cập bến nước Đức. Nơi cần có sự gắn kết: trong xã hội dân sự. 

Saxony Engagement Foundation xây dựng một mạng lưới để mở đường cho những người trẻ tuổi từ miền Nam Việt Nam đến Đức tham gia dịch vụ tình nguyện. Các bạn sẽ nhận được mối liên hệ với các tổ chức chịu trách nhiệm về các dịch vụ tình nguyện ở Sachsen, qua đó có cơ hội tìm hiểu về ngôn ngữ, đất nước và con người. 

Mục tiêu của chúng tôi: thực hiện nghĩa vụ tình nguyện ở Đức và sau đó chuyển sang chương trình học nghề hoặc học đại học và do đó giúp giải quyết tình trạng thiếu lao động lành nghề trong dài hạn. Ưu điểm: có sự tiếp xúc với xã hội dân sự Đức ngay từ phút đầu tiên, không ai bị bỏ rơi một mình. Và: vấn đề không phải là lợi nhuận, mà là quan hệ đối tác ổn định. Engagement Foundation Sachsen có sứ mệnh mang các ứng viên và các dịch vụ tình nguyện lại với nhau và hỗ trợ họ. Đây là cách chúng ta thành công trong việc cùng nhau phát triển. 

Tại sao điều này khả thi ? Bởi vì rất nhiều đối tác ở Sachsen đã có nhiều năm kinh nghiệm và việc giao lưu Đức-Việt đã phát triển ổn định. Thông qua sự hợp tác này, từ một bệnh viện tư nhân đã có một trường mẫu giáo, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở được thành lập. Đồng thời, một chương trình trao đổi nhân lực ổn định đã được xây dựng. Chúng tôi sẽ tận dụng những kinh nghiệm này nếu cần tăng cường xây dựng mối quan hệ.

 

Ai có thể tham gia?

Tất cả các tổ chức tình nguyện ở Saxony và các tổ chức xã hội dân sự có ý định thiết lập một công việc tình nguyện cho những người trẻ tuổi (từ 16 đến 27) đến từ Việt Nam.

Hoạt động như thế nào?

Các bạn trẻ quan tâm từ Việt Nam có thể liên hệ với T.Info ở Cao Lãnh (điền địa chỉ, số điện thoại và chi tiết liên lạc). Đối tác của chúng tôi ở Đồng Tháp sẽ đồng hành cùng các bạn ở Việt Nam để tìm một vị trí tình nguyện phù hợp ở Sachsen. T.info sẽ hỗ trợ các bạn học tiếng Đức ở Việt Nam và giúp các bạn xin visa đi tham gia dịch vụ tình nguyện ở Đức. Đồng thời chuẩn bị cho các bạn một cách chuyên sâu và theo cách tốt nhất có thể cho nhiệm vụ của bạn ở Sachsen.

Ai tham gia mạng lưới?

Tại Saxony, tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tình nguyện của Saxony, quỹ thanh thiếu niên của bang Saxon và Saxony Engagement Foundation. 

Tại Đồng Tháp, Ủy ban nhân dân hỗ trợ dự án, đối tác T.Info là đối tác được công nhận của mạng lưới Hợp tác Saxony và là đối tác duy nhất.

Cùng nhau phát triển

Nếu bạn muốn đến một đất nước xa lạ một cách an toàn, bạn cần có những mối liên hệ đáng tin cậy. Đây là cốt lõi trong chương trình của chúng tôi „Cùng nhau phát triển. Chúng tôi giúp các bạn trẻ từ Việt Nam cập bến nước Đức. Nơi cần có sự gắn kết: trong xã hội dân sự. 

Saxony Engagement Foundation xây dựng một mạng lưới để mở đường cho những người trẻ tuổi từ miền Nam Việt Nam đến Đức tham gia dịch vụ tình nguyện. Các bạn sẽ nhận được mối liên hệ với các tổ chức chịu trách nhiệm về các dịch vụ tình nguyện ở Sachsen, qua đó có cơ hội tìm hiểu về ngôn ngữ, đất nước và con người. 

Mục tiêu của chúng tôi: thực hiện nghĩa vụ tình nguyện ở Đức và sau đó chuyển sang chương trình học nghề hoặc học đại học và do đó giúp giải quyết tình trạng thiếu lao động lành nghề trong dài hạn. Ưu điểm: có sự tiếp xúc với xã hội dân sự Đức ngay từ phút đầu tiên, không ai bị bỏ rơi một mình. Và: vấn đề không phải là lợi nhuận, mà là quan hệ đối tác ổn định. Engagement Foundation Sachsen có sứ mệnh mang các ứng viên và các dịch vụ tình nguyện lại với nhau và hỗ trợ họ. Đây là cách chúng ta thành công trong việc cùng nhau phát triển. 

Tại sao điều này khả thi ? Bởi vì rất nhiều đối tác ở Sachsen đã có nhiều năm kinh nghiệm và việc giao lưu Đức-Việt đã phát triển ổn định. Thông qua sự hợp tác này, từ một bệnh viện tư nhân đã có một trường mẫu giáo, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở được thành lập. Đồng thời, một chương trình trao đổi nhân lực ổn định đã được xây dựng. Chúng tôi sẽ tận dụng những kinh nghiệm này nếu cần tăng cường xây dựng mối quan hệ.

 

Ai có thể tham gia?

Tất cả các tổ chức tình nguyện ở Saxony và các tổ chức xã hội dân sự có ý định thiết lập một công việc tình nguyện cho những người trẻ tuổi (từ 16 đến 27) đến từ Việt Nam.

Hoạt động như thế nào?

Các bạn trẻ quan tâm từ Việt Nam có thể liên hệ với T.Info ở Cao Lãnh (điền địa chỉ, số điện thoại và chi tiết liên lạc). Đối tác của chúng tôi ở Đồng Tháp sẽ đồng hành cùng các bạn ở Việt Nam để tìm một vị trí tình nguyện phù hợp ở Sachsen. T.info sẽ hỗ trợ các bạn học tiếng Đức ở Việt Nam và giúp các bạn xin visa đi tham gia dịch vụ tình nguyện ở Đức. Đồng thời chuẩn bị cho các bạn một cách chuyên sâu và theo cách tốt nhất có thể cho nhiệm vụ của bạn ở Sachsen.

Ai tham gia mạng lưới?

Tại Saxony, tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tình nguyện của Saxony, quỹ thanh thiếu niên của bang Saxon và Saxony Engagement Foundation. 

Tại Đồng Tháp, Ủy ban nhân dân hỗ trợ dự án, đối tác T.Info là đối tác được công nhận của mạng lưới Hợp tác Saxony và là đối tác duy nhất.